Nápisy na fasády

Malování nápisů a log na fasády, malby v interiérech, fresky. (Ve výšce malujeme na lešení nebo závěsem z lana.)